Friday 2 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
مدیر روابط عمومی انجمن موسیقی استعفا داد
چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۴

مدیر روابط عمومی انجمن موسیقی استعفا داد

سحر طاعتی مدیر روابط عمومی انجمن موسیقی ایران با تقدیم استعفایش به علی ترابی، از این مجموعه خداحافظی کرد.