Sunday 4 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
آناتما : هیچ وقت با کاوه آفاق همکاری نکرده ایم
دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴

آناتما : هیچ وقت با کاوه آفاق همکاری نکرده ایم

رادیو پارسی – سام شرف زاده : مدت ها از شایعه همکاری کاوه آفاق با گروه آناتما گذشت تا کاوه آفاق در صفحه شخصی اش یک فایل پانزده ثانیه را منتشر کرد. عنوان این فایل « پانزده ثانیه از همکاری با آناتما که تا به امروز متاسفانه نباید پخش بشه » است که همچنان روی صفحه وی قرار دارد. نکته جالب توجه این است که یک […]