Sunday 4 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
نمایش ۰۲۱ «صد سال پیش از تنهایی ما»
پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۵

نمایش ۰۲۱ «صد سال پیش از تنهایی ما»

نمایش ۰۲۱ که پیش تر با عنوان «صد سال پیش از تنهایی ما» سال ۱۳۹۰ در تئاتر شهر به روی صحنه رفته بود. به گزارش رادیو پارسی نمایش ۰۲۱ نوشته ی سجاد افشاریان و به بازیگری و کارگردانی سیامک صفری از دوشنبه ۱۰ خرداد ماه به مدت یک هفته در سالن کنش معاصر به روی صحنه خواهد بود. این نمایش روایت مردی اهل ادبیات و […]