Thursday 8 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
راه حل درویشی برای خروج از بحران اخیر خانه موسیقی
یکشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۴

راه حل درویشی برای خروج از بحران اخیر خانه موسیقی

در پی اتفاقات اخیر پیرامون انتقادات مطرح‌شده در خصوص خانه موسیقی و شکایت این نهاد صنفی از یکی از منتقدین‌اش، یکی از بزرگان موسیقی ایران در طرحی پنج‌گانه راه‌حلی برای حل و فصل ماجرا ارائه داد. به گزارش رادیو پارسی ، محمدرضا درویشی برای خروج از این بحران و اتفاقاتی که پیرامون خانه موسیقی و منتقدان آن رخ داده بیانیه ای منتشر کرده است، به این […]