Sunday 4 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
اسکار ایستاده در غبار کار آقای وزیر است
پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۵

اسکار ایستاده در غبار کار آقای وزیر است

چند روزی مانده به روز ملی سینما ریاست سازمان سینمایی ایران با بیان این که در سال سینمایی گذشته برخوردهایی با سینماگران شد و حکم‌هایی صادر شد که کام سینماگران را تلخ کرد. به گزارش گروه سینما و تلوزیون رسانه هنر رادیوپارسی در صحبت هایی که حجت الله ایوبی در جمع خبرنگاران داشت به بیان مسئله بدبینی به سینما و سینماگران پرداخت و با تاسف […]