Wednesday 7 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
جایگزین رهبر ارکستر ایرانی نشدم
چهارشنبه ۴ آذر ۱۳۹۴

جایگزین رهبر ارکستر ایرانی نشدم

موزیسین و رهبر ارکستر ترک تبار در پی انتشار خبر سایت شبکه خبری «تی آر تی» ترکیه مبنی بر اینکه وی جایگزین علی رهبری شده است، متنی را منتشر کرد.