Saturday 3 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
نمایشی که باید/نگاهی بر نمایش آرتیگوشه
یکشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۵

نمایشی که باید/نگاهی بر نمایش آرتیگوشه

اگر اهل تئاتر دیدن هستید؛ باید نمایش آرتیگوشه را دید چون در آن ملاحظاتی نوین هست که تماشایش را لذت بخش می کند. این نمایش به متن دارای نوآوری هایی قابل تامل است و در آن کارگردانی و بازیگری نیز حرفی برای گفتن دارد. نویسنده در آرتیگوشه چند اقدام نوین انجام داده است و این همان نکته ای است که متن را قابل ملاحظه می […]