Tuesday 6 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
« راک » در کف خیابان
یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴

« راک » در کف خیابان

رادیو پارسی – حمید جان بزرگی : شهر، صدای بوق بی‌پایان و ترافیک‌های چند صد متری است؛ چراغ قرمز، چراغ سبز و عجله برای رسیدن به تمام قرارهای یک روز شلوغ. گوشه و کنار، گدایی سر چهار راه و فال‌فروشی در پیاده‌رو. حالا چند وقتی است که چیزهای دیگری هم اضافه شده؛ تهران هم مثل خیلی از شهرهای بزرگ کشورهای دیگر، گوشه و کنار، این‌جا و […]