Tuesday 6 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
عروسکهای دیوان تئاترال در تئاتر شهر
چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۵

عروسکهای دیوان تئاترال در تئاتر شهر

دیوان تئاترال اثر محمود استاد محمد به نازکی خیالش نگاشته شده و در خواننده  هزاران تصویر زنده کرده . به گزارش رسانه هنر رادیو پارسی، دیوان تئاترال پرجمعیت ترین کار شانزدهمین جشنواره تهران مبارک . با یک تک اجرا در روز جمعه پنجم شهریور به روی صحنه میرود. یکی از ویژگی های جذاب دیوان تئاترال این است که هر کاراکتر یک صدا پیشه و یک […]