Wednesday 7 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
دستور ویژه وزیر ارشاد درباره لغو کنسرت
دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۴

دستور ویژه وزیر ارشاد درباره لغو کنسرت

رادیو پارسی – آرمین اسرافیلی : وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از برخی اعمال سلیقه‌های شخصی در خصوص موسیقی و مسأله لغو کنسرت‌ ها انتقاد کرد و گفت: به استانداران گفته‌ایم نگذارند خودسرها باعث لغو کنسرت ها شوند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از برخی اعمال سلیقه‌های شخصی در خصوص موسیقی و مسأله لغو کنسرت‌ها انتقاد کرد و گفت: به استانداران گفته‌ایم نگذارند خودسرها باعث لغو کنسرت‌ […]