Sunday 4 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
“رحم خدا نوری شاد” در گذشت
جمعه ۲ مرداد ۱۳۹۴

“رحم خدا نوری شاد” در گذشت

رادیو پارسی – مریم رحیمی : “رحم خدا نوری شاد” استاد سرنا نواز لرستان به دلیل عارضه ریوی در شهر درود در گذشت. نوری شاد از مدتها پیش به دلیل بیماری ریوی در بیمارستان بستری بود و شامگاه سی و یکم تیرماه در سن ۶۵ سالگی چشم از این جهان فروبست . رحم خدا نوري شاد فرزند شيرعلي متولد ۱۳۲۹ دورود لرستان نواختن سرنا ، […]