Thursday 8 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
مسعودتقی زاده با ترس می‌آید
دوشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۴

مسعودتقی زاده با ترس می‌آید

مسعودتقی‌زاده؛خواننده جوان عرصه پاپ کشورمان قطعه «ترس» را آماده انتشار کرده است.