Monday 5 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
موسیقی هویت ماست
پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۴

موسیقی هویت ماست

رادیو پارسی – حمید جان بزرگی : داریوش طلایی کنسرت می‌دهد: یازدهم و دوازدهم همین ماه در فرهنگسرای نیاوران. او سالِ گذشته همین‌ وقت‌ها بود که بعد از ۱۲ سال، کنسرت داد. دلایلِ خودش را هم برای دوری از صحنه داشت. می‌گفت در موسیقی کارشکنی می‌کنند و این هنر به سمت و سویی رفته که دیگر امکانِ فعالیت‌های جدیِ موسیقایی وجود ندارد. حالا اما او دوباره، […]