Wednesday 7 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
نادر مشایخی میخواهد خشونت دریا را تجربه کند
پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

نادر مشایخی میخواهد خشونت دریا را تجربه کند

رادیو پارسی – حمید جان بزرگی : نشست گفت و شنودی درباره قطعه دریا «کلود دبوسی» شنبه ۲ خرداد در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود. نشست گفت و شنودی درباره قطعه دریا «کلود دبوسی» با حضور نادر مشایخی شنبه ۲ خرداد در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود. کلود دبوسی به یک ماهیگیر پول می دهد تا برای او صدای طوفان در ساحل بریتنی را به عنوان […]