Saturday 3 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
نمایش ترنسمیتر ها به روی صحنه رفت
جمعه ۱۱ تیر ۱۳۹۵

نمایش ترنسمیتر ها به روی صحنه رفت

نمایش ترنسمیترها به کارگردانی حمید رضا مهنانی در خانه هنرمندان سالن استاد انتظامی به روی صحنه رفت. به گزارش رادیو پارسی نمایش ترنسمیتر ها در سالن انتظامی خانه هنرمندان به نشانی خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر از ۱۰ الی ۳۰ تیر ماه اجرا خواهد شد.   بازیگران این نمایش عبارت اند از : سعید سالمی، شیده بیگ، حمیدرضا مهنانی   […]