Friday 2 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
خواننده جدید «دنگ شو» معرفی شد
دوشنبه ۹ آذر ۱۳۹۴

خواننده جدید «دنگ شو» معرفی شد

سرپرست و خواننده جدید گروه موسیقی «دنگ شو» در تشریح تازه ترین فعالیت های این گروه از آماده سازی خود برای انتشار آلبوم جدید و برنامه ریزی برای چند برنامه در تهران و شهرستان ها صحبت کردند.