Thursday 8 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
«آواز شب» دنگ شو برای طرفدارانش
دوشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۴

«آواز شب» دنگ شو برای طرفدارانش

قطعه «آواز شب» جدیدترین اثر گروه موسیقی«دنگ شو» منتشر و در دسترس طرفداران این گروه قرار گرفت.