Sunday 4 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
شرح ۱۲ تخلف اصلی خانه موسیقی
چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۴

شرح ۱۲ تخلف اصلی خانه موسیقی

رادیو پارسی – دانیال زنگنه : جمعی از اعضای خانه موسیقی با تقدیم نامه‌ای به بازرس اصلی خانه موسیقی ایران ضمن برشمردن تخلفات این نهاد، خواستار رسیدگی هر چه سریعتر به موارد ذیل این نامه شدند. متن این نامه بدین شرح است: با توجه به مندرجات موجود در ماده ۲۶ اساسنامه خانه موسیقی و بویژه بند های ۲ الی ۴ ماده مزبور در ذیل وظایف بازرس […]