Wednesday 7 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
هفته تاتر اموزشگاه های سینمایی و نمایشی باران
دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۵

هفته تاتر اموزشگاه های سینمایی و نمایشی باران

اسامی آثار پذیرفته شده در بخش صحنه ای و نمایشنامه خوانی در هفته تئا‌تر آموزشگاه های سینمایی و نمایشی باران توسط هیئت بازبینی آثار این جشنواره اعلام شد. به گزارش رسانه هنری رادیو پارسی و به نقل از روابط عمومی تئاتر باران، هیات بازبینی هفته تئا‌تر آموزشگاه های سینمایی و نمایشی پس از بررسی و ارزیابی ۶۰ اثر متقاضی شرکت در این جشنواره که در […]