Monday 5 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
اندیشه ای که زمستان را به پاییز بدل کرد…‎
پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۴

اندیشه ای که زمستان را به پاییز بدل کرد…‎

همایش بزرگ شعر و موسیقی کانون ادبی زمستان در فرهنگسرای اندیشه با حواشی بسیار زیاد برگزار شد…