Tuesday 6 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
بهنام صفوی بیانیه ای منتشر کرد
یکشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۴

بهنام صفوی بیانیه ای منتشر کرد

بهنام صفوی خواننده جوان و محبوب کشورمان پس از مصاحبه ای که با یکی از رسانه ها داشت که موجب ایجاد حواشی و دلخوری هایی از سوی هواداران مرحوم پاشایی شد.در همین سو بهنام صفوی بیانیه ای را به صورت رسمی در جواب به این مصاحبه و حواشی منتشر کرد که آن را در ادامه می خوانید :