Wednesday 7 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
تازه‌های دفتر موسیقی صداوسیما منتشر شد
یکشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۴

تازه‌های دفتر موسیقی صداوسیما منتشر شد

«ماهرو»، «قطعه آسمانی»، «پناهم باش»، «عشق وطن»، «زندگی»، «مادر» و «گمشده» از جمله عناوین بخشی از آثار ارسالی دفتر موسیقی و سرود صداوسیما است.