Tuesday 6 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
امکان بازگشت علی رهبری به ارکسترسمفونیک تهران
سه شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۵

امکان بازگشت علی رهبری به ارکسترسمفونیک تهران

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص امکان بازگشت علی رهبری به ارکستر سمفونیک تهران گفت: هنوز هیچ چیز قطعی نیست اما گزینه اول ما، اداره ارکستر سمفونیک به صورت شورایی است. خبری مبنی بر بازگشت علی رهبری مدیر مستعفی ارکستر سمفونیک تهران به سمت قبلی اش منتشر شد که علی مرادخانی در گفت و گو با فارس دراین باره گفت: «موضوع آقای […]