Friday 2 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
اپرای سعدی لغو شد !!!
دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۴

اپرای سعدی لغو شد !!!

رادیو پارسی – حمید جان بزرگی :لغو شد،برای ما به همین راحتی است که این دو کلمه را می‌خوانیم؛ برای بهروز غریب‌‍پور که بیش از ده سال است عمر خود را صرفِ اپرای عروسکی کرده و برای آن ۸۵ نفری که ماه‌ها و ماه‌ها درگیر این پروژه بوده‌اند، ماجرا به همین سادگی نیست. برای همین است که غریب‌پور می‌گوید مات و متحیر مانده است. قرار […]