Saturday 3 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
دوشاخه را از برق بکش !
یکشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۴

دوشاخه را از برق بکش !

«آنپلاگد» واژه‌ای است که شاید این روزها زیاد آن را شنیده‌اید به‌ تازگی هم برخی خوانندگان جوان پاپ در کشور مدعی اولین اجراکننده‌ی «آنپلاگد» در کشور شده‌اند حالا درست یا غلط بودنش را کارشناسان موسیقی باید تشخیص دهند.