Sunday 4 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
استاندار تهران،حسین فریدون و وزیر بهداشت به دیدار استاد آواز ایران رفتند
سه شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۴

استاندار تهران،حسین فریدون و وزیر بهداشت به دیدار استاد آواز ایران رفتند

وزیر بهداشت حسین فریدون(دستیار ویژه رییس جمهور) و استاندار تهران به عیادت استاد محمدرضا شجریان رفتند و از نزدیک در جریان روند درمان وی قرار گرفتند.