Wednesday 7 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
انحصار رسانه‌ای برای چارتار ؟
دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۴

انحصار رسانه‌ای برای چارتار ؟

تهیه کنندگان کنسرت «چارتار» از همان ابتدا قصد داشتند با ایجاد انحصار رسانه‌ای در کنسرت شهریور ۹۴ در برج میلاد به هیچ خبرنگار و عکاسی اجازه‌ی ورود به مرکز همایش‌های برج میلاد را ندهند.