Monday 5 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
نمایش «قاطیغوریاس» به روی صحنه رفت
سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

نمایش «قاطیغوریاس» به روی صحنه رفت

«قاطیغوریاس» از ۱۲ اردیبهشت ماه اجرای خود را در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان آغاز شد و این نمایش به روی صحنه رفت. این اجرا از نظر مفهوم و زیرمتن نمایشی بیشتر به سمت و سوی شناخت ماهیت اصلی و حقیقی انسان توجه دارد. در این اثر نمایشی چهار نفر به مرور زمان از لحاظ وجودی دچار تغییراتی می شوند و در نهایت ماهیتشان تغییر […]