Monday 5 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
نمایش آشویتس زنان ، آنچه می سوزاند از آتش سردتر است …
دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

نمایش آشویتس زنان ، آنچه می سوزاند از آتش سردتر است …

به گزارش رادیو پارسی ٬ آشویتس زنان ٬ به تهیه کنندگی علی طاهری ، روز یکشنبه موزخ ۱۹ اردیبهشت ماه در ٬ تماشاخانه بازیگاه ٬ به اجرا در آمد و این اجرا تا ۷ خرداد ماه ادامه خواهد داشت . این نمایش که توسط علی صفری نوشته و به دستان رها حاجی زینل کارگردانی گردید راس ساعت  ۲۰:۳۰ شروع و به مدت ۵۰ دقیقه ادامه داشت […]