Sunday 4 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
بی معرفتی همشهری های اسپندار!
شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۴

بی معرفتی همشهری های اسپندار!

رادیو پارسی – آرمین اسرافیلی : شیرمحمد اسپندار ،تنها دونلی نواز ایران است که این روزها خیلی از وضعیت کاری اش راضی نیست. چندی پیش موضوع تبدیل شدن خانه او به موزه در رسانه ها مطرح شده بود اما او می گوید هنوز کسی خانه ای به من به نداده که من بتوانم در آن ساکن شوم. این دونلی نواز پیشکسوت گفت: نمی دانم چرا دور […]