Monday 5 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
به عنوان مدیر کل نقش حاکمیتی نداشتم
سه شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۴

به عنوان مدیر کل نقش حاکمیتی نداشتم

رادیو پارسی – حمید جان بزرگی : دفتر موسیقی وزارت ارشاد مثل همیشه شلوغ است. بعضی‌ها که خبر استعفای مدیرکل آن را شنیده‌اند، آمده‌اند تا کارهای نیمه‌تمام‌شان را انجام دهند. چند نفر از شنیدن خبر استعفا خیلی ناراحتند و بعضی هم معتقدند، اتفاق مهمی نیفتاده است. پس از انتشار خبر استعفای «پیروز ارجمند» به دفتر موسیقی وزارت ارشاد رفتم تا حرف‌های نگفته‌ او را بشنوم. هرچند […]