Tuesday 6 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
ایستاده با بیت المال/نگاه طنز آیدین سیارسریع به نماهنگ ایستاده ایم ۲
دوشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۵

ایستاده با بیت المال/نگاه طنز آیدین سیارسریع به نماهنگ ایستاده ایم ۲

برخلاف برخی مسئولین بی ملاحظه که با اختلاس، حقوق های نجومی و ویژه خواری پول ملت را بی حساب و کتاب دور می ریزند، هنوز پیدا می شوند مدیران دلسوز و با مرامی که با حساب و کتاب و خون دل و زحمت فراوان پول ملت را دور می ریزند. نمونه اش عزیزانِ حاضر در حوزه هنری که یک میلیارد و دویست میلیون تومان صرف […]