Thursday 8 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
تهران روی مدار بی قراری …
چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۴

تهران روی مدار بی قراری …

ابک جهانبخش خواننده خوش صدا و پر احساس صدای عشق دومین کنسرت موسیقی خودرا در سال ۹۴ در تهران به روی صحنه برد.