Monday 5 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
ناظری ها بار دیگر در تهران به روی صحنه خواهند رفت
چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۴

ناظری ها بار دیگر در تهران به روی صحنه خواهند رفت

کنسرت نا گفته ها در تهران تمدید شد