Saturday 3 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
سونامی در انتظار پایتخت !
یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۴

سونامی در انتظار پایتخت !

مهدی مقدم خواننده خوش صدای کشورمان پس از مدت ها انتظار ۵ مهر به روی صحنه خواهد رفت.