Sunday 4 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
اعتراض شاد با سینا حجازی
یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۴

اعتراض شاد با سینا حجازی

رادیو پارسی – حمید جان بزرگی : رنگ و بوی متفاوتی دارد؛هم صدایش، هم شکل خواندنش. صدای او اساسا برای خواندن کلمه‌های غمگین ساخته نشده و حتی وقتی از فقر می‌خواند و اعتراض می‌کند آن را در قالبی شاد و دور از اندوه نمایی ارائه می‌دهد. سبکی را که می‌خواند کمتر کسی در ایران تجربه کرده است؛ سبک او رِگِی یا رگه(Reggae) نام دارد. این […]