Thursday 8 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
آلبومی که جان تازه ای به موسیقی ایران بخشید
پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴

آلبومی که جان تازه ای به موسیقی ایران بخشید

رادیو پارسی – آرمین اسرافیلی : آلبومی که با وجود تاخیرهای پیاپی در انتشار آن، جانی تازه به موسیقی پاپ کشور بخشید. چیزی که برای آلبوم بسیار مشهود می باشد این است که یک لحظه عاشق شو، بیش از حد در صف انتظار برای مجوز و پخش مانده است. با این حال باز هم ذره ای از ارزش موسیقیِ قابل احترام و ترانه های فاخر […]