Sunday 4 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
غوغای آلبوم جدید «ادل»
چهارشنبه ۴ آذر ۱۳۹۴

غوغای آلبوم جدید «ادل»

آلبوم «۲۵» در سه روز نخست عرضه به بازار موسیقی با اختلاف بسیار زیاد از آلبوم «۱۹۸۹» تیلور سوئیفت پیشی گرفت.