Monday 5 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
بلیت فروشی کنسرت «آشیق جنون» آغاز شد
سه شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۴

بلیت فروشی کنسرت «آشیق جنون» آغاز شد

کنسرت «آشیق جنون» با سرپرستی چنگیز مهدی‌پور و خوانندگی وَدود موذن، بلیت فروشی خود را از طریق سامانه ۸۴۲۰۰ آغاز کرده است.