برچسب گذاری توسط: گفتاواز

0

رپ یا گفتآواز ؟؟؟

رادیو پارسی – کیاوش صاحب‌نسق : مهم‌ترین وظیفه واژه‌گزینى در حوزه موسیقى آموزش و فرهنگ‌سازى عموم در متون غیرتخصصى و یکدست کردن واژه‌گزینى در متون تخصصى است تا با کمک آن ضمن پاس‌داشت زبان فارسى، انعطاف‌پذیرى،...