برچسب گذاری توسط: کنسرت بانوان

پری ملکی 0

پری ملکی: ترجیح می‌دهم که برای بانوان کنسرت برگزار نکنم!

پری ملکی : همچنان ترجیح می‌دهم که برای بانوان کنسرت برگزار نکنم. فکر می‌کنم در این سال‌ها که برای بانوان اجرا داشتم، خیلی برای‌شان دوست‌داشتنی نبوده و از طرفی، فضای کنسرت بانوان تا حدی غیرهنری است.