برچسب گذاری توسط: کرج

بهنام صفوی 2

زمستان گرم بهنام صفوی در فتح البرز

کنسرت بهنام صفوی در کرج با استقبال خوب مردم کرج والبته مشکلاتی برگزار شد که از جمله آن تاخیر یکساعته برنامه بود که بهنام صفوی دلیل آنرا پرواز از کنسرت دیشب خود در کیش دانست و از همه حضار عذرخواهی کرد و به خوبی و با شور بسیار به اجرای شاد و پرشور خود پرداخت.