برچسب گذاری توسط: کتاب آموزش ترانه سرایی علی کمارجی

رونمایی کتاب آموزش ترانه سرایی علی کمارجی 0

عصر رونمایی سه اثر ادبی

عصرجمعه رونمایی سه کتاب سیانور(مجموعه ترانه مریم ناصرپور)، اکران خصوصی(مجموعه ترانه سها سپانلو) و بنیاد ترانه(کتاب آموزش ترانه سرایی علی کمارجی) با حضور اصحاب رسانه، مخاطبان جدی شعر و ترانه و هنرمندان محبوبی نظیر...