برچسب گذاری توسط: کانون

0

بیت اول ؛ زمستانِ بهار

نخستین جلسه نقد و بررسی کانون زمستان در سرای محله جهاد که با حضور آقایان علیرضا آذر ، کامران رسول زاده و محمد سعید میرزایی برگزار شد. سجاد عزیزی آرام در شروع این جلسه...