برچسب گذاری توسط: پردیس

پردیس های رایگان در روز خبرنگار 0

پردیس های شهرداری برای خبرنگاران رایگان شد

مدیرعامل موسسه تصویر شهر ضمن تبریک روز خبرنگار اعلام کرد: پردیس‌های شهرداری شامل ملت، تماشا، راگا و رازی به مناسبت روز خبرنگار تا پایان شهریورماه برای خبرنگاران رایگان خواهد بود و پردیس سینمایی تماشا...