برچسب گذاری توسط: پدر عود ایران

0

منصور نریمان در گذشت

رادیو پارسی – مریم رحیمی : منصور نریمان پدر عود ایران در گذشت. منصور نریمان(اسکندر ابراهیمی زنجانی) استاد و نوازنده پیشکسوت عود در پی ابتلا به عارضه ریوی شامگاه ۲۳ تیرماه در بیمارستان بهمن...

1

پدر عود ایران در بستر بیماری

رادیو پارسی – حمید جان بزرگی : منصور نریمان پدر عود ایران به دلیل عاضه ریوی در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بهمن بستری شده است. نریمان که مدت هاست روی صحنه نرفته و اجرایی...