برچسب گذاری توسط: وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی

حکم مدیر کل علی جنتی به فرزاد طالبی 0

با حکم «علی جنتی» مدیر کل دفتر موسیقی انتخاب شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور حکمی «فرزاد طالبی» را به عنوان مدیر کل دفتر موسیقی منصوب کرد. به گزارش رادیو پارسی ، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور حکمی فرزاد...