برچسب گذاری توسط: واکنش هنرمندان به طراحی لباس المپیک

واکنش هنرمندان به طراحی لباس المپیکی ایران چه بود 1

واکنش هنرمندان به طراحی لباس المپیکی ایران چه بود؟

پس از رونمایی طراحی لباس کاروان ایران برای حضور در المپیک ۲۰۱۶ ریو، از روز گذشته شبکه های اجتماعی محل اعتراضی اهالی ورزش،عرصه هنر و کاربران بوده و با واکنش گسترده آنها روبرو شده و آنها...