برچسب گذاری توسط: هوتن شکیبا

مصاحبه با هوتن شکیاب بازیگر 0

هوتن شکیبا بازیگر نمایش «سوراخ»: در حرفه ی بازیگری رویاپردازی معقول و جایز نیست

درچند سال اخیر نسل جوانی که وارد تئاتر شدند، افرادی بودند که عاشق تئاتر بودند، کسانی که فارغ از مسائل و دغدغه های مالی، تلاش کردند، صبوری کردند، از نقش های مکمل آغاز کردند...