برچسب گذاری توسط: نقد های مسعود فراستی

متن کامل یادداشت مسعود فراستی بر ایستاده در غبار 0

متن کامل یادداشت مسعود فراستی بر ایستاده در غبار

آخرین نمایی که از فیلم می‌بینیم، چهره سخت‌گریم‌شده بازیگر است، به جای عکسی از چهره واقعی او. گویی فیلم‌ساز می‌خواهد جعل را به جای واقعیت بنشاند و ناباوران هم عکس بازیگر را به جای...